Strona główna      O firmie      Oddziały      Pojemniki      Segregacja      Galeria      Wspieramy


Dodano: 2018-06-14, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/ Panu praw z tym związanych.

 

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając z siedzibą w Błotnicy ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 698-124-63-17, REGON 410301359

  2. Administrator danych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a/ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Usługowo-Handlowej Dominik Zając wynikających z obowiązujących ustaw;

b/ realizacji umów zawartych z kontrahentami Firmy

c/ w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. Mają Państwo prawo do:

a/ dostępu do danych osobowych;

b/ żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych

c/ żądania usunięcia danych osobowych

d/ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e/ przenoszenia danych osobowych

f/ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  2. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu może skutkować niemożliwością świadczenia kompleksowo usług przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zając w zakresie objętym podpisaną umową.

  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

  4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  6. Pani/ Pana dane nie będą profilowane.

 

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.Nasz firma powstała w 1996 roku. Zaczynaliśmy na terenie gminy Przemęt, w 2006 roku podjęliśmy się obsługi klientów z terenu gminy Włoszakowice, a w 2013 roku do tego grona dołączyła także gmina Wijewo. Jesteśmy firmą rzetelną, przyjazną dla klienta. Angażujemy się w akcje ekologiczne w okolicy, różne pikniki oraz akcje sprzątania. Prowadzimy działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wywozu nieczystości płynnych a także transportu.

Błotnica ul. Szkolna 46
tel. 65 549 64 50, 601 055 363
email: fuhzajac.biuro@gmail.com

czynne:
pon-pt 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 17.00

            

Włoszakowice ul. Wolsztyńska 34
tel. 607 140 025
email: zajac.wloszakowice@interia.pl
czynne: pon-pt 8.00 – 16.00

 

 

           

.

 

         
 

 

 

Galeria w trakcie realizacji...

Biuro Obsługi Klienta
Błotnica ul. Szkolna 46

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 17.00
sobota nieczynne

tel. 65 549 64 50, 601 055 363

e-mail: fuhzajac.biuro@gmail.comstat4u
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami - Dominik Zając, www.pgozajac.pl 2009 - 2023.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.pgozajac.pl)